Opzet en doel project Musik Maluku

 

Musik Maluku is de titel van het project waarmee Rein Spoorman en Victor Joseph informatie willen verzamelen voor een publicatie waarbij de Molukse muziekgeschiedenis en beoefening in kaart worden gebracht. Het project is reeds gestart met onder meer bronnenonderzoek en interviews (zie the making of) in Indonesië en met het bezoeken van diverse instellingen. Eind 2021 zal dit project uitmonden in een publicatie.

Foto 1) De Molukkische Eilanden, Celebes, Gilolo, Enz. Foto: © Sanson, Nicolas, and Anthonie de Winter. [Utrecht: J. Ribbius, 1683. Princeton University Library (map-moluccas-sanson-1683.jpg) | Foto 2) Schoolkinderen spelen fluit, Ambon. Foto: © Collectie Tropenmuseum, TMnr 20018272.jpg | Foto 3) Muzikanten bespelen totobuang en tifa-trommen in Amahusu, Ambon. Op de voorgrond is totobuangspeler Cepu Silooy. Foto: © Fotograaf: H.W. van Rinsum (Henk van Rinsum), Wikimedia Commons, Collectie Tropenmuseum, TMnr 20018272.jpg

De Molukken is een regio van grote culturele diversiteit. Het eilandenrijk kent een zeer rijke muziekcultuur die tot nu toe weinig is gedocumenteerd.

Moluks cultureel erfgoed wordt bewaard in diverse instellingen. In Indonesië is dat onder meer bij de nationale bibliotheek van Indonesië, de Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, het nationaal museum van Indonesië, het muziekmuseum te Malang en de auteursrechtenorganisatie Karya Cipta Indonesia (KCI) in Jakarta. Op Ambon is dat het museum Siwa Lima en de Ambon Music Office (AMO). Dat laatste is ontstaan naar aanleiding van het UNESCO-programma Ambon International City of Music.

Voor materiaal in Nederland zijn bijvoorbeeld instrumenten en fotocollecties in het Tropenmuseum te vinden, fotocollecties en CD’s in het Moluks Historisch Museum en archiefstukken en historische foto’s in het Nationaal Archief in Den Haag. Op zich is over de muziekbeoefening van Molukkers in Nederland redelijk veel materiaal en informatie beschikbaar. Zo verschenen in de loop der jaren in Molukse tijdschriften als ‘Marinjo’ en ‘Tjengkeh’ diverse artikelen over muziek en muziekgroepen. Zo ook nu ‘Tifa Magazine’. Op de radio was in het verleden het NTR-radioprogramma ‘Suara Maluku’ een podium voor live optredens en het afspelen van cassettebanden en CD’s. In de loop der jaren zijn er ook radio-en televisie uitzendingen geweest en zijn er vele audio- opnamen op LP’s, cassettes en CD’s. Verder zijn er de liedbundels zoals ‘Maluku Menjanji’, ‘Muziek en dans, spelletjes en kinderliedjes van de Molukken’ en ‘Seratus lagu-lagu’. Daarnaast zijn er collecties muziek (zoals de Hobbel-collectie uit 1948), historische onderzoeksverslagen, stukken tekst in publicaties over Hawaiian-muziek, Krontjong en Indorock.
Op websites en sociale media tref je (dans) groepen en aankondigingen van festiviteiten en optredens. Artiesten manifesteren zich op sociale media als Facebook, Instagram en Twitter. In opmars zijn de vele youtube filmpjes en channels..

Er is op zich materiaal beschikbaar over de Molukken en muziek. Echter die informatie is verspreid, versnipperd en veelal slecht toegankelijk. Met dit project willen we de lijnen van die muziekgeschiedenis weergeven en relevante bronnen in deze uitgave vermelden om daarmee de Molukse muziekgeschiedenis en beoefening overzichtelijk in kaart te brengen. Zoals overal in de wereld, zo ook bij Molukkers -zowel in Nederland als op de Molukken- is er een groeiende belangstelling voor de eigen geschiedenis en de wortels van de cultuur. Met het naderende 70 jaar Molukkers in Nederland, hoog tijd om dit specifieke cultureel erfgoed te documenteren, vast te leggen en te publiceren.