Opzet en doel project Musik Maluku

 

Musik Maluku is het project waarmee Rein Spoorman en Victor Joseph informatie hebben verzameld voor een publicatie waarbij de geschiedenis van de muziekbeoefening door Molukkers in kaart is gebracht.

Het onderzoek en de publicatie is mede mogelijk gemaakt met de financiële steun van CEWIN (Collectieve Erkenning Indisch Moluks Nederland | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport). 

De publicatie: 

Het boek met 254 pagina’s en meer dan 400 foto’s is vanaf begin september 2023 verkrijgbaar.

Musik Maluku

De geschiedenis van Molukse muziek in Nederland, Jakarta en Maluku.

De auteurs van het boek hebben onderzoek gedaan en interviews afgenomen met muzikanten zowel in Nederland als in Indonesië. Daarbij zijn diverse instellingen bezocht (zie ook onder kopje werkbezoek).

• Onder het kopje ‘Notendop 70 jaar’ alvast een kort overzicht van de geschiedenis van Molukkers en muziek in Nederland.

• Onder het kopje ‘Werkbezoek’ een verslag van ons bezoek aan Jakarta en Maluku in 2020.  

Foto 1) De Molukkische Eilanden, Celebes, Gilolo, Enz. Foto: © Sanson, Nicolas, and Anthonie de Winter. [Utrecht: J. Ribbius, 1683. Princeton University Library (map-moluccas-sanson-1683.jpg) | Foto 2) Schoolkinderen spelen fluit, Ambon. Foto: © Collectie Tropenmuseum, TMnr 20018272.jpg | Foto 3) Muzikanten bespelen totobuang en tifa-trommen in Amahusu, Ambon. Op de voorgrond is totobuangspeler Cepu Silooy. Foto: © Fotograaf: H.W. van Rinsum (Henk van Rinsum), Wikimedia Commons, Collectie Tropenmuseum, TMnr 20018272.jpg

De Molukken is een regio van grote culturele diversiteit. Het eilandenrijk kent een zeer rijke muziekcultuur die tot nu toe weinig is gedocumenteerd.

Moluks cultureel erfgoed wordt bewaard in diverse instellingen. In Indonesië is dat onder meer bij de nationale bibliotheek van Indonesië, de Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, het nationaal museum van Indonesië, het muziekmuseum te Malang en de auteursrechtenorganisatie Karya Cipta Indonesia (KCI) in Jakarta. Op Ambon is dat het museum Siwa Lima en de Ambon Music Office (AMO). Dat laatste is ontstaan naar aanleiding van het UNESCO-programma Ambon International City of Music.

In Nederland wordt veel Moluks erfgoed bewaard, zoals instrumenten en fotocollecties in het Tropenmuseum, fotocollecties en CD’s in het Moluks Historisch Museum en archiefstukken en historische foto’s in het Nationaal Archief in Den Haag. Daarnaast zijn er collecties muziek (zoals de Hobbel-collectie uit 1948), historische onderzoeksverslagen, stukken tekst in publicaties over Hawaiian-muziek, Krontjong en Indorock.
Op zich is over de muziekbeoefening van Molukkers in Nederland redelijk veel materiaal en informatie beschikbaar. Zo verschenen in de loop der jaren in Molukse tijdschriften als ‘Marinjo’ en ‘Tjengkeh’ diverse artikelen over muziek en muziekgroepen. Zo ook nu op de website ‘Tifa Magazine’. Op de radio was in het verleden het NTR-radioprogramma ‘Suara Maluku’, een podium voor live optredens en het afspelen van LP’s, cassettebanden en CD’s. In de loop der jaren zijn er ook radio-en televisie uitzendingen geweest en zijn er vele audio- opnamen op LP’s, cassettes en CD’s. Verder zijn er de liedbundels zoals ‘Maluku Menjanji’, ‘Muziek en dans, spelletjes en kinderliedjes van de Molukken’ en ‘Seratus lagu-lagu’.
Op websites en sociale media tref je (dans) groepen en aankondigingen van festiviteiten en optredens. Artiesten manifesteren zich op sociale media als Facebook, Instagram en Twitter. In opmars zijn de vele youtube filmpjes en channels..

De informatie is echter verspreid, versnipperd en veelal slecht toegankelijk.
Zoals overal in de wereld, zo ook bij Molukkers -zowel in Nederland als op de Molukken- is er een groeiende belangstelling voor de eigen geschiedenis en de wortels van de cultuur. Na 70 jaar Molukkers in Nederland is het hoog tijd om dit specifieke cultureel erfgoed te documenteren, vast te leggen en te publiceren. 

Met het boek wordt de Molukse muziekgeschiedenis in kaart gebracht, met namen en foto’s van soloartiesten en bands.