Opzet en doel project Musik Maluku

 

Musik Maluku is de titel van het project waarmee Rein Spoorman en Victor Joseph informatie willen verzamelen voor een publicatie waarbij de Molukse muziekgeschiedenis en beoefening in kaart worden gebracht. Het project is reeds gestart met onder meer het bezoeken van diverse instellingen, bronnenonderzoek en interviews zowel in Nederland als in Indonesië (zie onder kopje werkbezoek). Het project zal uitmonden in een publicatie.

Foto 1) De Molukkische Eilanden, Celebes, Gilolo, Enz. Foto: © Sanson, Nicolas, and Anthonie de Winter. [Utrecht: J. Ribbius, 1683. Princeton University Library (map-moluccas-sanson-1683.jpg) | Foto 2) Schoolkinderen spelen fluit, Ambon. Foto: © Collectie Tropenmuseum, TMnr 20018272.jpg | Foto 3) Muzikanten bespelen totobuang en tifa-trommen in Amahusu, Ambon. Op de voorgrond is totobuangspeler Cepu Silooy. Foto: © Fotograaf: H.W. van Rinsum (Henk van Rinsum), Wikimedia Commons, Collectie Tropenmuseum, TMnr 20018272.jpg

De Molukken is een regio van grote culturele diversiteit. Het eilandenrijk kent een zeer rijke muziekcultuur die tot nu toe weinig is gedocumenteerd.

Moluks cultureel erfgoed wordt bewaard in diverse instellingen. In Indonesië is dat onder meer bij de nationale bibliotheek van Indonesië, de Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, het nationaal museum van Indonesië, het muziekmuseum te Malang en de auteursrechtenorganisatie Karya Cipta Indonesia (KCI) in Jakarta. Op Ambon is dat het museum Siwa Lima en de Ambon Music Office (AMO). Dat laatste is ontstaan naar aanleiding van het UNESCO-programma Ambon International City of Music.

In Nederland wordt veel Moluks erfgoed bewaard, zoals instrumenten en fotocollecties in het Tropenmuseum, fotocollecties en CD’s in het Moluks Historisch Museum en archiefstukken en historische foto’s in het Nationaal Archief in Den Haag. Daarnaast zijn er collecties muziek (zoals de Hobbel-collectie uit 1948), historische onderzoeksverslagen, stukken tekst in publicaties over Hawaiian-muziek, Krontjong en Indorock.
Op zich is over de muziekbeoefening van Molukkers in Nederland redelijk veel materiaal en informatie beschikbaar. Zo verschenen in de loop der jaren in Molukse tijdschriften als ‘Marinjo’ en ‘Tjengkeh’ diverse artikelen over muziek en muziekgroepen. Zo ook nu op de website ‘Tifa Magazine’. Op de radio was in het verleden het NTR-radioprogramma ‘Suara Maluku’, een podium voor live optredens en het afspelen van LP’s, cassettebanden en CD’s. In de loop der jaren zijn er ook radio-en televisie uitzendingen geweest en zijn er vele audio- opnamen op LP’s, cassettes en CD’s. Verder zijn er de liedbundels zoals ‘Maluku Menjanji’, ‘Muziek en dans, spelletjes en kinderliedjes van de Molukken’ en ‘Seratus lagu-lagu’.
Op websites en sociale media tref je (dans) groepen en aankondigingen van festiviteiten en optredens. Artiesten manifesteren zich op sociale media als Facebook, Instagram en Twitter. In opmars zijn de vele youtube filmpjes en channels..

De informatie is echter verspreid, versnipperd en veelal slecht toegankelijk.
Met dit project willen we de lijnen weergeven en relevante bronnen in de uitgave vermelden om daarmee de Molukse muziekgeschiedenis en beoefening overzichtelijk in kaart te brengen. Zoals overal in de wereld, zo ook bij Molukkers -zowel in Nederland als op de Molukken- is er een groeiende belangstelling voor de eigen geschiedenis en de wortels van de cultuur. Na 70 jaar Molukkers in Nederland is het hoog tijd om dit specifieke cultureel erfgoed te documenteren, vast te leggen en te publiceren.

Onder het kopje ‘Notendop 70 jaar’ alvast een kort overzicht van de geschiedenis van Molukkers en muziek in Nederland.

Onder het kopje ‘Werkbezoek’ een verslag van ons bezoek aan Indonesië in 2020.